Ekonomi
Giriş Tarihi : 07-04-2022 07:11   Güncelleme : 07-04-2022 07:11

K.K.Y.D.P. (Ekonomik Yatırımlar) Kapsamında Proje Kontrol ve Denetimleri Yapıldı

K.K.Y.D.P. (Ekonomik Yatırımlar) Kapsamında Proje Kontrol ve Denetimleri Yapıldı

K.K.Y.D.P. (Ekonomik Yatırımlar) Kapsamında Proje Kontrol ve Denetimleri Yapıldı

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri KÖKÇÜOĞLU İl Proje Yürütme Birimi görevlileri ile birlikte uygulaması devam eden yatırım projelerinin kontrol ve denetimini yapmış ve yatırımcılar ile bilgi alış-verişinde bulunmuştur. KÖKÇÜOĞLU; İl Müdürlüğü olarak ilimiz yatırımcılarına projelere ilişkin her türlü bilgi ve teknik desteğin sağlanacağını söyledi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesine yönelik İlimizde 2006 yılından bugüne tarıma dayalı çeşitli projeler uygulamaya geçmiş, 76 adet projeye toplamda 23,6 Milyon TL tutarında %50 hibe desteği sağlanmıştır. 

2022 yılında KKYDP kapsamında uygulanacak projeler hakkında bilgi veren İl Müdürü KÖKÇÜOĞLU, Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında 18 adet başvuru, Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında 546 adet başvuru, Bireysel Sulama Sistemleri Kapsamında 160 adet başvuru ve Uzman Eller Projesi Kapsamında 3 adet proje başvurusu olduğunu; başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirti.