Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 06:29   Güncelleme : 31-05-2021 06:29

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine %50 Hibe Desteği

Bakanlığımız tarafından mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla %50 hibe desteği verilecektir

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine %50 Hibe Desteği

Bakanlığımız tarafından mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla %50 hibe desteği verilecektir.

Kimler Başvurabilir?

1) İşletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilerine,

2 Büyükbaş için  en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç, bulunan yetiştiriciler başvurabilecektir.

3) Hibe programı 2021 yılı içindir.

4) Başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

50

 

ÇADIR ALIMI (Hayvan barınağı amaçlı Çadır alımı)

MAKINE ALET VE EKIPMAN ALIMI (Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk)

 

50

 

Başvuru zamanı daha sonra duyurulacaktır.